ජුනි ඉරිදා 2020

Team Simplebooks

කෝවිඞ් -19 කාරක ප්‍රාග්ධන ණය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියලූම කාරණාවන් – ශ්‍රී ලංකාව

Read in

ව්‍යාපාර යනු අපගේ ලංකා සංස්කෘතියේ විශාල කොටසකි, එය සාමාන්‍ය ජනතාවගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලයි.

කොරෝනා වයිරස් වසංගතය ලොව පුරාම අපගේ දෛනික ජීවිතයට විනාශකාරී බලපෑමක් කර ඇති අතර, එමඟින් ජීවනෝපායන් සහ ප්‍රජාවන්ද කඩාකප්පල් වී ඇත.

ආර්ථිකය සහ සැපයුම් දාමයන්ට ඇති බාධා සීමා කිරීම් වලට විසඳුම් සෙවීම සඳහා ලොව පුරා සංවිධාන එක්වෙමින් සිටී. සිම්පල්බුක්ස් වල අපද, අපගේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට මේ වෙලාවේ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වී ඇත. වසංගතයට එරෙහිව අපගේ සටන නැවත ආරම්භ කර ඇත්තේ බ්ලොග් අඩවියෙනි.

මෙම බලපෑම අවම කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝගය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා රජය මෙම වකවානුවේදී, ව්‍යාපාරවලට සහාය වීම සඳහා යම් සහන යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දී තිබේ.

කෝවිඞ් -19 ව්‍යසනය මගින් බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයින් සඳහා ණය සහන කාලයක් සහ කාරක ප්‍රාග්ධන පහසුකම, වැනි සහන සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් බිලියන 50 ක ප්‍රතිමූල්‍යකරණ පහසුකමක් පිහිටුවා ඇත.

සහන ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන ක්ෂේත්‍ර

 • රුපියල් බිලියනයට අඩු පිරිවැටුම් සහිත නිෂ්පාදන, සේවා, කෘෂිකාර්මික, (සැකසුම් කර්මාන්ත ඇතුළුව), ඉදිකිරීම්, අගය එකතුකිරීම් හා අවසරලත් දේශීය ඖෂධ සැපයුම් කරුවන් ඇතුළු වෙළඳ ව්‍යාපාර වල නියුතු  හා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වයාපාරයන්.
 • විදේශයන්හි පොදු පහසුකම් හා සේවා කටයුතු වසා දැමීම (Lockdowns) නිසා අගතියට පත් ඇඟළුම්, සංචාරක, තොරතුරු තාක්ෂණ, තේ, කුළුබඩු, වැවිළි කර්මාන්ත හා මෙම ක්ෂේත්‍ර ආශ්‍රිත සහ සම්බන්තධිත සේවා පහසුකම් සපයන්නන් (logistics service providers)  ඇතුළු අපනයන ආශ්‍රිත සෘජු හා වක්‍ර ව්‍යාපාර;
 • තම රැකියා හෝ ආදායම අහිමි වූ ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර හෝ පුද්ගලයින්
 • විදේශ මුදල් වලින් ණය ගෙවීමට ඇති තම ආදායම හෝ ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අහිතකර ලෙස බලපෑම් එල්ලවූ විදේශීය විනිමය උපයන්නන්.

සුදුසුකම් ලත් ණය පහසුකම්

 • කාලීන ණය
 • උකස් ණය
 • වෙළඳ මූල්‍ය පහසුකම්
 • ලීසිං පහසුකම් (කල් බදු පහසුකම්)
 • අයිරා

නව ණය ලබා දීම

 • ණය ගැනුම්කරු පිලිගත හැකි ව්‍යාපාර සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම්, මූල්‍ය ආයතනවලට නව ණය පහසුකමක් ලබා දිය හැක.
 • එක් ගනුදෙනුකරුවෙකුට, එක් බැංකුවකින් රුපියල් මිලියන 25 (වෙනත් මූල්‍ය ආයතනවලින් රුපියල් මිලියන 10 ) හෝ මාස දෙකක කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය යන දෙකෙන් වැඩි අගය, බැංකු සඳහා පොළිය 4% සහ වෙනත් මූල්‍ය ආයතන සඳහා පොළිය 7% වාර්ෂික පොළි අනුපාතයකට ලබා දීම.
 • සක්‍රිය ණය ගැනුම්කරුවන් හට පමණක් ආයෝජන කටයුතු සඳහා බරිත සාමානය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතය (AWPR) +5% ට සමාන උපරිම පොළී අනුපාතිකයකට යටත්ව, තම ව්‍යාපාර කටයුතු ව්‍යාප්ත කර ගැනීම සඳහා එක බැංකුවකින්, එක ගනුදෙනුකරුවෙකුට රුපියල් මිලියන 300 කට  නොවැඩි වටිනාකමක රුපියල් ණය මුදලක් ලබා ගත හැක.
 • කාරක ප්‍රාග්ධනය සහ ආයෝජන ණය යන දෙකම සඳහා මාස 6 ක සහන කාලයක්

සුදුසුකම් ලත් සියලුම ණය ගැනුම් කරුවන් 2020 අප්‍රේල් 30 වන දිනට පෙර අදාළ මූල්‍ය ආයතනවලින් සහන ඉල්ලා සිටිය යුතු අතර, දින 45 ක් ඇතුළත එය අවසන් කළ යුතුය

මට අයදුම් කළ හැක්කේ කෙසේද?

කාරක ප්‍රාග්ධන ණය ඉල්ලුම් පත්‍රයක් සලකා බැලීම සඳහා ඔබ බැංකුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු මූල්‍ය වාර්තා ලැයිස්තුවක් පහත දක්වා ඇත.

විශ්වසනීයත්වය තක්සේරු කරන ආකාරය බැංකුවෙන් බැංකුවට වෙනස් විය හැකි බැවින්, ඉදිරිපත් කළ යුතු  වාර්තාද බැංකුවෙන් බැංකුවට වෙනස් විය හැක.

එවැනි මූල්‍ය ආයතන කිහිපයකින් තොරතුරු එක්රැස් කිරීමෙන් අනතුරුව, බොහෝ ණය ගැනුම්කරුවන්ට මූලිකවම අවශ්‍ය වන වාර්තා අපි ආවරණය කර ඇත.

 • ව්‍යාපාර සැලැස්ම – ණය මගින් ලබාගන්නා මුදල් කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම සඳහා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ලද ව්‍යාපාර සැලැස්මක් අවශ්‍ය වන අතර, ඔබ උත්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ආදායමද නිරූපණය කල යුතුය.
 • කළමනාකරණ ගිණුම් වාර්තා – ශේෂ පත්‍රය වැනි සහතික කළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක, ලාභ අලාභ ප්‍රකාශන, මුදල් තත්වය – සහතික කිරීම විගණකවරයෙකු විසින් කළ යුතු අතර, වඩාත් උචිත වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වන විගණකවරයෙකි.

ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය මත පදනම්ව සහ ඇපකරය සඳහා දේපල හිමිකම සනාථ කිරීම වැනි ඔබ අයදුම් කරන මූල්‍ය ආයතනය මත පදනම්වූ වෙනත් අවශ්‍යතා තිබිය හැක. පහත දැක්වෙන්නේ ඇතැම් බැංකු ඉල්ලා සිටින වෙනත් ලේඛන කිහිපයකි.

 • බැංකු ප්‍රකාශන – බැංකු ප්‍රකාශන පසුගිය මාසවල පිරිවැටුම සනාථ කරනු ඇත
 • ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම – ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය සහ වාර්ෂික වාර්තාවන්
Help us, help you!

Still, have more questions? Let us help you!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

සිම්පල්බුක්ස් වලට උදව් කල හැක්කේ කෙසේද?

මෙම යෝජනා ක්‍රමයට අයදුම් කිරීමේදී අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහ වාර්තා සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහය වීමට අපි සිම්පල්බුක්ස් වශයෙන් සතුටෙන් ඉදිරිපත් වෙමු.

 • මෙම දුෂ්කර කාලවලදී, අදාළ සේවාදායකයින් සඳහා විශාල වශයෙන් වැදගත් වන තීරණ ගැනීම වෙනුවෙන් උපකාර වන ප්‍රධාන අවබෝධය සහ අද්විතීය විශ්ලේෂණ ක්‍රම ලබා දීමට අපගේ ඉහළ නිපුණතාවයන් සහිත කණ්ඩායමට හැකියාව ඇත.
 • මෙම පහසුකම් සැපයීම ලබා ගැනීම සඳහා, ස්වාධීනවූ ව්‍යාපාර සමාලෝචන සිදු කිරීම තුලින් අපගේ සේවාදායකයින් සඳහා ආරක්ෂිත මෙවලම් සහ ලේඛන භාවිතා කරමින් හොඳම උපාය මාර්ග ඇගයීමට අපට හැකි වේ.
 • සේවාදායකයින්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාර සමාලෝචනය කිරීම
 • ව්‍යාපාර සැලැස්ම, ඉල්ලීම් ලිපි, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල යෝජනා සහ අවශ්‍ය සියලු ලියකියවිලි සකස් කර දීම තුලින් වාර්තා සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉටු කිරීම
 • ලියාපදිංචි සම්බන්ධ සියලුම ලියකියවිලි සඳහා සහතික කළ පිටපත් ලබා දීම
 • කාරක ප්‍රාග්ධනය විශ්ලේෂණය කිරීම සහ නියමිත බැංකුව සමඟ සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීම
 • කළමනාකරණ ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම සහ අපගේ අනුබද්ධිත විගණන සමාගම හරහා ඒවා සහතික කිරීම සඳහා වැදගත් සහායක් ලබා දීම.
Facebook Comments
Spread the love

Share this post

Facebook
LinkedIn
Twitter

What are others saying?
We have around
786+ reviews with an overall rating of 4.9 on Google

Have more questions?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.