ඔබේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද සහ ඇයි?

ඔබේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද සහ ඇයි?

ඔබ, ඔබේ ව්‍යාපාරය දියත් කිරීමට පටන් ගන්නා අවදියේ නම්, ඔබට තිබෙන මුදල් ප්‍රමානය අඩුනම්, නමුත් සරලව ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම්, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලෙස ලියාපදිංචි වීම ඔබේ හොඳම විකල්පය විය හැක. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක හිමිකාරත්වය එක් පුද්ගලයෙකුට අයත්ය. මේ නිසා, වෙනත් ආකාරයේ ව්‍යාපාර වර්ගවලට වඩා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර රාශියක් තිබේ. පසුකාලීනව විශාල සමාගම් බවට පත්වන බොහෝ ව්‍යාපාර කුඩා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ලෙස ආරම්භ වේ.

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක හිමිකරු සියලුම ලාභ තමන්ම තබා ගනී. එය හොඳ ආරංචියක් වන නමුත් නරක ආරංචිය නම් සමාගමේ ණය සහ ක්‍රියාවන් සඳහා හිමිකරු පෞද්ගලිකව වගකිව යුතු බවයි. පුද්ගලික සහ ව්‍යාපාරික ආදායම අතර වෙනසක් නැත, සියලුම ව්‍යාපාරික ලාභයන් පෞද්ගලික ආදායම ලෙස සලකා බදු අය කෙරේ. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක පැවැත්ම අයිතිකරුගේ ආයු කාලයට අනුකූලව  සීමා වේ, නමුත් එය ඔබ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන විට කරදර විය යුතු දෙයක් නොවේ. එහෙත්, ඔබ සලකා බැලිය යුතු එක් දෙයක් නම්, ව්‍යාපාරය සඳහා එක් රැස් කළ හැකි ප්‍රාග්ධනය හිමිකරුගේ පුද්ගලික ධනයට සීමා වීමයි. මෙම සීමාව යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ප්‍රාග්ධනය ප්‍රමාණවත් නොමැති නිසා ව්‍යාපාරයට නව ව්‍යාපාරික අවස්ථා සඳහා පිවිසීමට නොහැකි බවයි. ඊට අමතරව, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක හිමිකාරිත්වය පැවරීම සඳහා සමස්ත ව්‍යාපාරයම නව හිමිකරුවෙකුට විකිණීමක් අවශ්‍ය වන නිසා පැවරීම දුෂ්කර විය හැක.

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක වාසි සහ අවාසි

වෙනත් වර්ගවල ව්‍යාපාර හා සසඳන විට තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක පහත සඳහන් ප්‍රධාන වාසි ඇත, එබැවින් අපි වාසි සමඟ ආරම්භ කරමු:

ආරම්භ කිරීමට සහ වසා දැමීමට පහසුය 

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක, ව්‍යව්‍යාපාරික ව්‍යුහය සෑදීම පහසුය. කුඩා ප්‍රාග්ධනයක් සමඟ, ඔබට ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළ හැක. ආරම්භක ව්‍යුහය මෙන්ම ව්‍යාපාරය වසා දැමීමද පහසුය.

සියලුම ලාභ හිමිකරුට අයත් වේ

උපයන සියලුම ලාභ හිමිකරුට පමණක් තනිව අයත් වන අතර ඔහු පාඩු ලැබීමේ අවදානම ද දරයි.

හිමිකරුවන්ට ඉක්මනින් තීරණ ගත හැක.

මෙය සෑම අතින්ම සුභ දායක නොවේ, කෙසේ වෙතත්, පුද්ගලික සීමාසහිත ආයතනයකට වඩා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමේ අවාසිද ඇත.

අසීමිත වගකීම්

හිමිකරුට, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර කටයුතුවලින් පැන නගින ව්‍යාපාර වගකීම් සහ ණය ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත්, එම වගකීම් සපුරාලීම සඳහා ඔහුගේ පුද්ගලික දේපල භාවිතා කිරීමට සිදුවනු ඇත.  එම නිසා මෙය, ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට තීරණය කිරීමේදී, හිමිකරු අවදානම් ගැනීම සීමා කරයි.

ප්‍රාග්ධනය රැස් කිරීමේ දුෂ්කරතා

පුද්ගලයෙකුගේ මූල්‍ය ශක්තිය සීමා සහිතයි. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක පවතින ඉහළ මට්ටමේ අවදානම සහ එහි හිමිකරුගේ අසීමිත වගකීම් හේතුවෙන් බැංකු වැනි බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් ප්‍රාග්ධනය රැස් කර ගැනීම දුෂ්කරවේ.

අඛණ්ඩතාවය නොමැතිකම

එහි හිමිකරුගේ මරණය සමඟ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක, ව්‍යාපාර කටයුතු නැවතීමක් සිදුවේ.

අයිතිකරුගේ තනි තීරණ අසාර්ථක විය හැක

සාමූහික තීරණ හා සසඳන විට තනි පුද්ගලයෙකුගේ දැනුම හා අත්දැකීම් මත පදනම්ව ගනු ලබන තනි තීරණ අසාර්ථක වීමේ හැකියාවක් තිබේ.

තනි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම සහ එය අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් එහි හිමිකරුගේ සම්පූර්ණ නම හැර වෙනත් නමකින් පවත්වන්නේ නම්, ව්‍යාපාරයේ නම ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය වේ.

උදාහරණයක් : –

ජෝන් ඩෝ සිය ව්‍යාපාරය “ජෝන් ස්ටෝර්ස්” නමින් කරගෙන යන්නේ නම්, ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කිරීම අවශ්‍ය වේ.

මෙය ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කිරීමක් පමණක් වන අතර, මෙමඟින් ව්‍යාපාරය සඳහා නෛතික තත්වයක් නොලැබෙනු ඇත.

නීතිමය ක්‍රියාවලිය

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්, එහි හිමිකරුගේ සම්පූර්ණ නම හැර වෙනත් නමකින් පවත්වන්නේ නම්, ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය වේ.

අදාළ පළාත් සභාවේ රෙජිස්ට්‍රාර් ව්‍යාපාරික නම් ලියාපදිංචි කිරීමට බලයලත් නිලධාරියයි. ලියාපදිංචිය සඳහා අවශ්‍ය අයදුම්පත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැක. ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව අදාළ පළාත් සභාව විසින් ඔවුන්ට ලබා දී ඇති ස්වාධිපත්‍ය තුළ තීරණය කරයි. තවද, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර දින 14 ක් ඇතුළත ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී පහත ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කරනු ලැබේ.

1. අදාළ අයදුම් පත්‍රය අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබා ගන්න.

මේ සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන දෙක ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

■ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක නාමය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පතක්

■ ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ අවශ්‍ය වාර්තාව ග්‍රාම නිලධාරීතුමාගෙන් ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පතක්

2. ග්‍රාම නිලධාරීතුමාගේ සහතික කළ වාර්තාව සහ නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සහ ලියාපදිංචි ගාස්තුව සමඟ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත භාරදීම

3. ඉහත ලිපි ලේඛන සලකා බැලීමෙන් පසුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය නිකුත් කරනු ලැබේ. මෙම සහතිකය ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

ඔබේ ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කළ යුත්තේ ඇයි?

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක, ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පහත සඳහන් වාසි අත් පත් කර ගත හැක.

අනන්‍යතාවයක් සහ පිළිගැනීමක් ලබා දෙයි

ව්‍යාපාර නාමය භාවිතා කිරීමෙන් ව්‍යාපාරයක් අනෙක් ව්‍යාපාරවලින් වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුනාගත හැක.

ව්‍යාපාර නාමයේ හිමිකාරිත්වයක් සපයයි

ව්‍යාපාර නාමය අයිතිකරුගේ නම යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති බැවින්, මෙය ව්‍යාපාර නාමයේ හිමිකාරිත්වය සහතික කරයි.

ණය ලබා ගැනීම පහසුය

ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කර ඇති ව්‍යාපාර කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසයක් ඇත. එබැවින් ණය දෙන්නන් එවැනි ව්‍යාපාර සඳහා ණය සැපයීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි.

ආරම්භ කිරීම

මෙය ඔබ විසින් ගත යුතු විශාල තීරණයක් බව අපි දනිමු, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට ක්‍රියාත්මක වීමට අධික ගාස්තු සහ අඛණ්ඩ ගාස්තු අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ ආරම්භ කරන විට පුද්ගලික සීමා සහිත  සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීමට වඩා හොඳ තේරීමක් ලෙස එය හැඟේ. සමස්තයක් වශයෙන්, ඔබ රු 50,000 ක් පමණ සෑම වසරකම රජයේ බදු, ගාස්තු සහ ලේඛන කටයුතු වෙනුවෙන් ඔබ ගෙවනු ඇත. එය එසේ වුවද, සාර්ථකත්වය සහ වර්ධනය සඳහා ස්ථානගත කර ඇති ව්‍යාපාරයක් පුද්ගලික සීමා සහිත  සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කළ යුතු බව අපි තවමත් තරයේ විශ්වාස කරමු. නමුත්, ඔබ ගෘහස්ථව කෙරෙන කුඩා ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නම් එය එසේ නොවේ.

පුද්ගලික සීමාසහිත  සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීමට කැමති නම්, ඔබට අපගේ ලිපිය කියවිය හැක –  How to register a private limited company in Sri Lanka.
ඔබගේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කර ගැනීමට  අපගේ සහය ඔබට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න contact us, නැතහොත් අපගේ මිල ගණන් සහිත පිටුවට pricing page පිවිසි ඉදිරි කටයුතු වලට යොමුවන්න.

Facebook Comments
Spread the love

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *