සැප්තැම්බර් 27, 2020

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් බද්ද ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියලු දේ

ආදායම් බද්ද යනු ලොව පුරා ඕනෑම රජයක ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයකි- ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2019 වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ
සැප්තැම්බර් 27, 2020

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම අභියෝගාත්මක කාර්යයක් සේ පෙනෙන්න පුළුවන්. ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද, ගත යුතු පියවර මොනවාද, වළක්වා ගත යුත්තේ කුමක්ද, මේවා ඔබට ඇති
ජූලි 26, 2020

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල – ඔබ දැනගත යුතු දේ

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ( ඊ.පී.එෆ්.) 1958 අංක 15 දරණ පනත මගින් පිහිටුවන ලදි. දායක මුදල් මෙම අරමුදලට නිතිපතා බැර කරනු ලැබේ. එහි අරමුණ වන්නේ සෑම
ජූලි 26, 2020

ඔබේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද සහ ඇයි?

ඔබ, ඔබේ ව්‍යාපාරය දියත් කිරීමට පටන් ගන්නා අවදියේ නම්, ඔබට තිබෙන මුදල් ප්‍රමානය අඩුනම්, නමුත් සරලව ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම්, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්
ජූලි 26, 2020

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත (online) සමාගම් ලියාපදිංචිය – පියවරෙන් පියවර උපදෙස් මාලාව

ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ඔබ අවසානයේ සූදානම්ව සිටී. හුරු පුරුදු රැකියාවෙන් ඉවත් වීම වැනි අවදානම් ගැනීමට ඔබ සූදානම් වන කාලයයි –  සමහර විට, ඔබ දැනටමත්
ජූලි 26, 2020

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි කිරීම – පියවරෙන් පියවර උපදෙස්

අවසානයේ ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කර ඇත, ඔබ සාර්ථක සන්නාමයක් ගොඩනඟා ගැනීමට ගමන් කරමින් සිටී. ඔබේ සමාගම නිර්වචනය කරන ලකුණක් හෝ ලාංඡනයක් ගැන තීරණය කර,
ජූනි 07, 2020

කෝවිඞ් -19 කාරක ප්‍රාග්ධන ණය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියලූම කාරණාවන් – ශ්‍රී ලංකාව

ව්‍යාපාර යනු අපගේ ලංකා සංස්කෘතියේ විශාල කොටසකි, එය සාමාන්‍ය ජනතාවගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලයි. කොරෝනා වයිරස් වසංගතය ලොව පුරාම අපගේ දෛනික ජීවිතයට විනාශකාරී බලපෑමක් කර ඇති